Podcasty Kopala

Wybór najlepszych podcastów uczniów Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Kopalińskiego w Bielsku-Białej.

Zostały one zrealizowane w ramach zajęć z Informatyki w czasie kwarantanny.

Lekcja Chemii z Anią

Anna Kucharski

Spotify

Martyna Kruczalak

Dualingo

Nikola Gach

Pinterest

Zofia Kania

Reddit

Maciej Bobrowski

Netflix

Maja Mikołajczuk

Organizacja czasu

Magda Hatala

Wiosenne wietrzenie szafy

Sara Stekla

Porwana dziewczynka

Natalia Sobolewska